اشتغال زایی

نام طرح: نانوايي مجری طرح:یاسر حیدر قلی نژاد مبلغ تسهیلات : ۳۰۰ م ریال محل…

نام طرح: فيزيوتراپي مجری طرح:موسی طیبی فر مبلغ تسهیلات :۵۰۰میلیون ریال محل اجرای طرح: کردکوی…

نام طرح:آشپزخانه مجری طرح: غلام رضا برهانی مبلغ تسهیلات : ۵۰۰ میلیون  ریال محل اجرای…

نام طرح:لوازم ديجيتال مجری طرح: رضا کرامتی مبلغ تسهیلات : ۳۰۰ میلیون  ریال محل اجرای…