اخبار افغانستان

طالبان معرفی هیات مذاکره کننده از سوی دولت افغانستان را مخالف توافقنامه صلح با آمریکا خواند و اعلام کرد با آن مذاکره نخواهد کرد.

طالبان در نخستین روز سال نو، با قتل عام نیروهای امنیتی، عیدی مردم را داد و خلوص نیت خود را در مورد صلح ثابت کرد و از اینسو آقای غنی با آزاد کردن طالبان خواست از خون شهدا پاسداری کند و از طالبان انتقام بگیرد…

در حالی که برخی کشورها از جمله آمریکا هنوز به‌طور رسمی تیم اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهور افغانستان تأیید نکرده‌اند وزارت خارجه افغانستان از خواست ایران برای ایجاد دولت فراگیر در این کشور انتقاد کرد.