شبکه جهانی فاطمه الزهراء

نام طرح:شرکت تامين نيرو و خدمات نظافتي

نام طرح:شرکت تامين نيرو و خدمات نظافتي مجری طرح:نیکان آرخی مبلغ تسهیلات : ۵۰۰ میلیون  ریال…

نام طرح:نانوايي بخار پز

نام طرح:نانوايي بخار پز مجری طرح:ابراهیم خسروی مبلغ تسهیلات : ۵۰۰ میلیون  ریال محل اجرای طرح:…

نام طرح:اقامتگاه بوم گردي دده و دادا

نام طرح:اقامتگاه بوم گردي دده و دادا مجری طرح:حمید دنکو مبلغ تسهیلات : ۱۰۰۰ میلیون  ریال…

نام طرح:تجهيزات آشپزخانه

  نام طرح:تجهيزات آشپزخانه مجری طرح:شیوا ایزد پناه مبلغ تسهیلات : ۳۰۰میلیون  ریال محل اجرای طرح:…

نام طرح:توليدي سرويس چوبي و نجاري

نام طرح:توليدي سرويس چوبي و نجاري نام طرح:گليم بافي مجری طرح:آذره گل زحمت کش مبلغ تسهیلات…

نام طرح:توليدي سرويس چوبي و نجاري

نام طرح:توليدي سرويس چوبي و نجاري مجری طرح: احمد کرکز مبلغ تسهیلات : ۳۲۵۰ میلیون  ریال…

نام طرح:واحد بوجاري و بسته بندي

نام طرح:واحد بوجاري و بسته بندي مجری طرح: زکیه شهرکی مبلغ تسهیلات : ۱۱۰۰ میلیون  ریال…

لشکر رسانه ای فاطمه الزهراء (س) عضو می پذیرد.

لشکر رسانه ای فاطمه الزهرا در بخش های زیر دعوت به همکاری مینماید تصویر بردار مجری…

بلدچی

سربازی

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW