نام طرح:کافي شاپ

نام طرح:کافي شاپ مجری طرح: سمیه میردار وطن مبلغ تسهیلات : ۲۵۰میلیون  ریال محل اجرای طرح:…

نام طرح:فروشگاه سموم کشاورزي

نام طرح:فروشگاه سموم کشاورزي مجری طرح: سهیلا محمدی مبلغ تسهیلات : ۳۰۰میلیون  ریال محل اجرای طرح:…

نام طرح:توليد زنبورهاي بيولوژيک

نام طرح:توليد زنبورهاي بيولوژيک مجری طرح: افشین اسماعیل پور مبلغ تسهیلات : ۵۰۰ میلیون  ریال محل…

نام طرح:کارگاه خياطي

نام طرح:کارگاه خياطي مجری طرح: مجید پسرکلو مبلغ تسهیلات : ۴۰۰ میلیون  ریال محل اجرای طرح:…

نام طرح:مرکز توانبخشي

نام طرح:مرکز توانبخشي مجری طرح: ابوالفضل تسبیحی مبلغ تسهیلات : ۱۰۰۰ میلیون  ریال محل اجرای طرح:…

نام طرح: توليد ظروف يکبار مصرف آلومنيومي

نام طرح: توليد ظروف يکبار مصرف آلومنيومي مجری طرح:هادی اکبرنژاد مبلغ تسهیلات : ۱۰۰۰ میلیون  ریال…

نام طرح:شرکت تامين نيرو و خدمات نظافتي

نام طرح:شرکت تامين نيرو و خدمات نظافتي مجری طرح:نیکان آرخی مبلغ تسهیلات : ۵۰۰ میلیون  ریال…

نام طرح:نانوايي بخار پز

نام طرح:نانوايي بخار پز مجری طرح:ابراهیم خسروی مبلغ تسهیلات : ۵۰۰ میلیون  ریال محل اجرای طرح:…

نام طرح:اقامتگاه بوم گردي دده و دادا

نام طرح:اقامتگاه بوم گردي دده و دادا مجری طرح:حمید دنکو مبلغ تسهیلات : ۱۰۰۰ میلیون  ریال…

نام طرح:تجهيزات آشپزخانه

  نام طرح:تجهيزات آشپزخانه مجری طرح:شیوا ایزد پناه مبلغ تسهیلات : ۳۰۰میلیون  ریال محل اجرای طرح:…