شبکه جهانی فاطمه الزهراء(س)

کشف واکسن کرونا توسط دو مسلمان در آلمان

تیمی متشکل از یک زوج آلمانیِ ترک تبار در رقابت برای تولید واکسن ضد ویروس کرونا…

ارسال پیام‌ های ضد اسلامی این بار به دو مسجد در آلمان

اتحادیه اسلامی ترکیه در آلمان اعلام کرد که دو مسجد وابسته به این اتحادیه در آلمان،…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW