شبکه جهانی فاطمه الزهراء

پاسخ به استفتایی در خصوص روزه ماه رمضان در ایام کرونا

یکی از مراجع تقلید شیعیان به سؤالی در خصوص حکم روزه ماه مبارک رمضان در ایام…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW