شبکه جهانی فاطمه الزهراء

آیت الله العظمی مدرسی خواستار تغییر قوانین ناکارآمد عراق شدند.

حضرت ايت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی قوانینی که میراث نظام سابق در عراق است…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW