شبکه جهانی فاطمه الزهراء

بازار جهانی خرافات؛ از روغن بنفشه و ادرار گاو در شرق تا شفای تلویزیونی در غرب!

نسخه‌های افراد علم‌گریز و خرافاتی اگر چه بسیار متفاوت‌اند، اما وجه مشترک همه آنها عدم اعتماد…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW