شبکه جهانی فاطمه الزهراء

اجاره نامه مستاجران به صورت خودکار ۶ ماه تمدید می شود؟

معاون مسکن و ساختمان گفت: احتمال اجرایی و الزامی شدن تمدید ۶ ماه اجاره نامه مستاجران…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW