شبکه جهانی فاطمه الزهراء

آیا ممکن است ایران و ترکیه با یکدیگر بجنگند؟

به نظر نمی‌رسد که ایران فعلا قصد اقدام خاصی علیه ترکیه را داشته باشد. ترکیه همواره…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW