شبکه جهانی فاطمه الزهراء

آیا حذف ترم توسط دانشجویان دکتری ممکن است؟

دانشگاه‌های سراسری احتمالا با حذف ترم مخالفت کنند. اکنون بسیاری از دانشجویان دکتری به دنبال این…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW