شبکه جهانی فاطمه الزهراء

وضعیت معیشت مردم خصوصا طلاب نگران کننده است/همه باید به مدیریت حوزه کمک کنند

حضرت آیت الله نوری همدانی، پیشرفت حوزه را در سال های بعدانقلاب خصوصا سال های اخیرخوب…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW