شبکه جهانی فاطمه الزهراء

خوزستان قرنطینه شد

استاندار خوزستان گفت: فعالیت کلیه اصناف به استثنای اصناف ضروری همچون سوپرمارکت‌ها، نانوایی ها، قصابی ها،…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW