شبکه جهانی فاطمه الزهراء

دخالت در روند پیشگیری و درمان کرونا جرم محسوب می‌شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید دارد در صورتی که افراد حقیقی یا…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW