شبکه جهانی فاطمه الزهراء

اعتراض مراجع تقلید به عملیاتی نشدن عقود اسلامی در بانک‌ها

عبادی، عضو کمیته پولی و بانکی حوزه علمیه قم گفت: قراردادهای بانکی بیشتر روی کاغذ هستند…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW