شبکه جهانی فاطمه الزهراء

پروتئینی که می‌تواند عامل نابینایی باشد

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که تجمع نوعی پروتئین در چشم می‌تواند به نابینایی…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW