شبکه جهانی فاطمه الزهراء

کدام آیه روی ماهواره بر سپاه نوشته شد؟

عبارت عربی مشاهده شده بر روی این ماهواره بر بخشی از آیه 13 سوره زخرف است…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW