شبکه جهانی فاطمه الزهراء

آیا منطقه آماده یک جنگ تمام عیار می‌شود؟

کارشناس امور خاورمیانه گفت: ترکیه بر روی مواضعش در خصوص ادلب پافشاری می کند و ناظران…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW