شبکه جهانی فاطمه الزهراء

اپراتور رادیویی روس سیگنالی از ماهواره نظامی ایران دریافت کرده است

به عقیده اپراتور رادیویی آماتور روس، اولین ماهواره نظامی ایران "نور" یک ماهواره کوچک در اندازه…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW