شبکه جهانی فاطمه الزهراء

سرعت اینترنت از امشب بهتر می‌شود

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت مشکلات مربوط به وضعیت سرعت اینترنت کاربران ثابت را…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW