شبکه جهانی فاطمه الزهراء

سروده ای از آیت الله العظمی صافی در رثای رئیس مکتب تشیع (ع)

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در وصف امام صادق(ع) شعری را با عنوان «پیشوای راستین» سروده…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW