شبکه جهانی فاطمه الزهراء

مبلغ زکات فطره از سوی حضرت آیت الله علوی گرگانی اعلام شد

میزان زکات فطره ماه ‌مبارک رمضان ١٣٩٩ از سوی دفتر حضرت آیت الله علوی گرگانی اعلام…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW