شبکه جهانی فاطمه الزهراء

پاسخ آذری جهرمی به انتقاد توییتری مجری تلویزیون

آذری جهرمی درپاسخ به انتقاد توییتری مجری تلویزیون گفت: اگر اپراتوری این روزها خط ارتباطی مردم…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW