شبکه جهانی فاطمه الزهراء

کرونا به سبد خانوار رحم نکرد/ از پیاز ۱۲ هزار تومانی تا زنجبیل ۷۸ هزار تومانی

شیوع کرونا در کشور بار دیگر تبعات زیادی را متوجه خانوارها کرده است که مهمترین مسئله…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW