شبکه جهانی فاطمه الزهراء

مسابقات ورزشی تا پایان فروردین لغو شد

پس از جلسه ستاد عالی مقابله با کرونا در ورزش، تمامی رقابت‌های ورزشی تا پایان فروردین…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW