شبکه جهانی فاطمه الزهراء

نگرانی از تاثیر FATF بر انتخابات سال ۱۴۰۰

آیا با ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی شاهد یک بحران دوباره ارزی خواهیم…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW