شبکه جهانی فاطمه الزهراء

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مترو

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی با نصب نشانه‌هایی…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW