شبکه جهانی فاطمه الزهراء(س)

پاسخ حضرت آیت الله فیاض به شبهاتی پیرامون میراث تشیع، برخی دعاها، زیارت ها و مباحث تاریخی: عصر کنونی عصر طلایی شیعیان محسوب می شود

حضرت آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به سوالی پیرامون شبهاتی…