شبکه جهانی فاطمه الزهراء

مرجعیت کبیر حضرت آیت الله العظمی مدرسی: میراث نهضت عاشورا اجرای صحیح اسلام است.

آیت الله العظمی مدرسی با بیان اینکه دین حق الهی شامل روح و چارچوب است

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW