شبکه جهانی فاطمه الزهراء

روشن کردن شمع توسط دانشجویان برای همدردی با مسلمانان هندی

جمعی از دانشجویان با روشن کردن شمع در مقابل سفارت هند با مسلمانان این کشور که…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW