شبکه جهانی فاطمه الزهراء

پزشکیان: دولت شهرهای آلوده را در اسرع وقت قرنطینه کند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت باید کاملا قاطعانه و در اسرع وقت شهرهای…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW