شبکه جهانی فاطمه الزهراء

روند تعیین دستمزد کارگران قرار موقت در چه مرحله ای است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: شیوع بیماری کرونا و عدم تعیین دستمزد ٩٩ باعث…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW